PARCIFAL

tech

Producties

De pro­ducten van Parcifal Pro­gramma­tuur worden intern ont­wikkeld op een hoog tech­nisch niveau.

Meer informatie

advice

Advies

Parcifal Pro­gramma­tuur levert ook rapporten met advies over de beste aan­pak waarmee een orga­nisatie zijn aan­wezig­heid op het internet kan ver­beteren.

Meer informatie

Opbouw portfolio

Momenteel werkt Parcifal Pro­gramma­tuur hard aan het op­bouwen van een port­folio en kan uw op­dracht goed gebruiken. Daarom kunt u tijde­lijk gebruik maken van een verlaagd tarief voor producten van Parcifal Pro­gramma­tuur.

Meer informatie

Contact

Heeft u een interes­sant IT project met betrekking tot het web of de mobiele tele­foon? Neem dan contact op met Parcifal Pro­gramma­tuur en er zal zo snel moge­lijk een afspraak met u worden gemaakt om de mogelijk­heden te bespreken.

Parcifal Pro­gramma­tuur is te bereiken via het tele­foon­nummer 06 – 57 66 81 23 en het e-mail­adres comm@parcifal.eu.

Meer informatie